Coronamaatregels.

Beste ouders/verzorgers/ruiters van manege Schanswijk .
Corona maatregelen
De pony lessen kunnen op de manier zoals iedereen gewend is gewoon doorgang vinden . Kort voor de les aanwezig om te poetsen en te zadelen en na de les weer zo spoedig mogelijk het terrein weer verlaten.

De volwassen kunnen de komende twee weken op hun reguliere tijden vrij rijden. Dit zal onder toezicht zijn van een instructeur, i.v.m de veiligheid voor de ruiter en paarden. Tijdens het vrij rijden zal men wel die anderhalve meter maatregel in acht moeten nemen . Ook voor de volwassenen geldt die regel, kort voor de les aanwezig en na de les zo spoedig mogelijk weer het terrein verlaten .

Wij willen nogmaals een ieder er op attenderen dat onderlinge afstand in acht genomen moet worden .

Vanaf 13 jaar geldt de regel, ook op ons terrein, de maximale groepsgrootte van twee personen. De bankjes worden niet meer gebruikt ook niet door de jeugd . Als deze maatregelen niet nageleefd worden kunnen hier sancties op volgen .

Laat een ieder hopen dat het hierbij blijft en blij zijn dat we nog kunnen genieten van onze prachtige hobby . Ook wij vinden deze maatregelen niet bij onze visie passen maar helaas is het niet anders .

Voor verdere vragen/ opmerkingen verwijzen wij u door naar het email-adres manegeschanswijk@outlook.com

Blijf allemaal gezond en pas goed op elkaar en je naaste en laat een ieder zijn verantwoordelijkheid nemen , zodat we snel weer kunnen zijn wie we willen zijn . Een manege waar we de dieren en elkaar een warm hart toedragen.

Bij het niet juist of goed naleven van onderstaande regels en maatregelen zullen er consequenties zijn voor de overtreder. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen acties van u en-of uw minderjarige onder uw hoede. Alle consequenties en-of boetes die voort vloeien uit overtredingen zijn geheel voor uw eigen kosten.

U dient te allen tijde alleen te komen.
U wordt geacht bij het hek te wachten. Het instructie personeel komt u bij het hek ophalen 15 minuten voor aanvang van de les. Tijdens het wachten tot u wordt opgehaald graag ook de 1½ meter regel in acht nemen.
Fietsen kunt u plaatsen voor het daarvoor aangegeven parkeervak op het parkeerterrein. Let ook hierbij op de 1 ½ meter regel.
Manege ruiters zijn verplicht om met handschoenen te rijden. U dient hier zelf zorg voor te dragen.
In het kader van het paardenwelzijn zullen wij de eerste periode de intensiteit van de lessen langzaam opbouwen om lichamelijke klachten van de paarden en pony’s te voorkomen na deze lange periode van minimale training.
Helaas zijn wij gedwongen deze regels te implementeren als wij de lessen weer willen hervatten.
We rekenen op uw begrip en medewerking en hopen dat deze maatregelen snel overbodig zullen zijn zodat wij weer volop kunnen genieten van onze hobby.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons mailadres manegeschanswijk@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Team Schanswijk

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.