Ontwikkelingen Kanaalweg

Ontwikkelingen aan de Kanaalweg
Al vele jaren is Manege Schanswijk gevestigd aan de Kanaalweg. Daar zijn we wel een beetje uit ons jasje gegroeid. Met name vanwege hedendaagse normen voor dierenwelzijn zou het fijn zijn om iets meer ruimte te hebben. Maar ook onze directe buren, namelijk voetbalvereniging Steeds Hooger, de stadscamping en scoutingclub Brownseagroep ’66, zouden graag meer ruimte willen. Dat past niet allemaal op de huidige locatie. Medio 2019 hebben we daarom gezamenlijk, als vier partijen, de gemeente Rotterdam benaderd en uitgedaagd om met ons mee te denken. De gemeente heeft die handschoen opgepakt en is in overleg gegaan met de vier partijen. Daarin zijn verschillende varianten verkend, maar we wisten allemaal vanaf het begin dat het vrijwel zeker zou betekenen dat in ieder geval een van de vier organisaties zou moeten verhuizen.

Afgelopen 1 december heeft het College van Burgemeester en Wethouders een knoop doorgehakt: er is gekozen voor de variant waarbij de voetbalvereniging moet verhuizen. Dat betekent dat de camping, de scouting en manege Schanswijk, voor in ieder geval 15 jaar kunnen blijven op de huidige locatie en daar iets kunnen uitbreiden (door de ruimte die vrijkomt na verhuizing van de voetbalvereniging). Goed nieuws voor onze manege dus!
Er moeten nog wel heel wat stappen worden gezet voordat het zo ver is. De gemeenteraad gaat het besluit nog bespreken en er moet een herindelingsplan Kanaalweg en een uitplaatsingsplan voor de voetbalvereniging worden gemaakt. Bovendien zijn sommige partijen het helemaal niet eens met het besluit, zoals de volkstuinvereniging die als mogelijke nieuwe locatie voor de voetbalvereniging wordt genoemd. Daar zijn ook al wat berichten over verschenen in de media. Voor alle officiële informatie heeft de gemeente een website gemaakt, waarop u een en ander kunt nalezen: www.rotterdam.nl/wonen-leven/kanaalweg/.

We moeten dus echt nog wel even geduld hebben voordat er iets verandert. Maar dit besluit is in ieder geval positief voor de manege. En we blijven ons er natuurlijk met hart en ziel voor inzetten om de belangen van onze manege te behartigen!

Team Schanswijk

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.