Belangrijke mededeling betreffende het Corona virus

Belangrijke mededeling betreffende het Corona virus.

Beste ouders/verzorgers/ruiters van manege “Schanswijk”

Ten eerste adviseren wij een ieder de door de overheid aangekondigde maatregelen op te volgen.

Na langdurig beraad in samenwerking met de FNRS en collega bedrijven zijn wij tot de keuze gekomen om alle lessen tot in ieder geval 6 april stop te zetten. Ook zal onze kantine , net als andere horeca-gelegenheden tot 6 april gesloten blijven.

Natuurlijk gaat de verzorging van de paarden en de pony’s onverhinderd door en ook zal het terrein opengesteld blijven voor paarden eigenaren en Leas klanten.

Wel verzoeken wij u om u aan de volgende maatregelen te houden.

  • Wij verzoeken u zich niet langer dan noodzakelijk op het terrein te begeven.

  • Bezoekers van buitenaf zijn op het terrein tot nader order niet toegestaan.
  • Wij verzoeken u niet in groepjes bijeen te komen.
  • Wij raden een ieder aan die in het bezit is van ruiterhandschoenen, deze te dragen om fysiek contact met de omgeving te beperken.
  • We verzoeken klanten met verkoudheidsklachten thuis te blijven tot u hersteld ben.
  • Vaste verzorgers dienen contact op te nemen met Jan Jellema of Helen de Does over het betreden van het terrein.
  • Wij verzoeken u de hygiënemaatregelen vanuit het RIVM op te volgen.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en hopen dat deze maatregelen snel overbodig zullen zijn zodat wij weer volop kunnen genieten van onze hobby.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u via ons mailadres, manegeschanswijk@outlook.com contact opnemen.

Team “Schanswijk” Helen de Does

* Deze besluiten zijn op basis van verstrekte informatie vanuit de FNRS en kunnen aangepast worden indien zich nieuwe richtlijnen voordoen vanuit de FNRS

Print Friendly, PDF & Email

Afmelding les..

Per 1 februari is een ieder verplicht om een afmelding van je je les; 24 uur van te voren; te doen per Email. Ook de inhaallessen kunnen via dit Emailadres ingepland worden . Het Emailadres is : manegeschanswijk@outlook.com.
Dit om een ieder beter van dienst te kunnen zijn .In de mail moet duidelijk aangegeven worden , naam ,tijdstip les , instructiese/intructeur en eventueel een voorkeur voor de inhaalles .

Print Friendly, PDF & Email

 Tarieven:

Maandelijks : Pony les                                            €49-

Maandelijks : Paard                                                €57-

Privéles:                                                                  € 20.00-per les/uur
Losse les: Paard                                                      € 20.00
Losse les: Pony                                                       € 17.50

Vrij-rijden zondag                                                  € 09.00- per uur:

Boxhuur: Pony                                                        € 240-

Boxhuur: Paard                                                       € 285-

Contributie via FNRS                                              €20.00


 Lidmaatschap:

 Door een toenemend aantal kinderen en volwassenen kan er, om lid te kunnen worden, voor beginnende rijders een wachtlijst ontstaan . 


Disclaimer
Print Friendly, PDF & Email