Herstarten met lessen.

Beste ouders/verzorgers/ruiters van manege Schanswijk,

Ten eerste adviseren wij een ieder de door de overheid aangekondigde maatregelen op te volgen.

Na langdurig beraad in samenwerking met de FNRS en collega bedrijven zijn wij tot de keuze gekomen om de lessen per 1 mei te vervolgen voor een ieder die geen klachten vertoont en niet in de risicogroepen valt zoals vermeld op de website van het RIVM.Wij hebben deze bewuste keuze gemaakt gezien het feit dat paardrijden geen contactsport is zoals vele andere sporten; het is een individuele sport zonder teamverband, waardoor sociaal contact nihil zal zijn.

Om de mogelijkheid te behouden tot het vervolgen van de lessen worden er wel een aantal regels geïmplementeerd/aangescherpt.

 • Het hervatten van de lessen geldt voor manegeruiters tot en met 18
 • Er is helaas geen begeleiding toegestaan, dit in het kader van onze beperkte Het zou anders niet mogelijk zijn de 1.5 meter regel aan te houden.Dit houdt in dat we u, als ouder/verzorger, vragen om de zorg van uw kind over te laten aan ons. En hen dus af te zetten bij het hek, zonder het terrein te betreden.
 • Om samenscholing van de ouders te voorkomen, vragen wij u om in uw auto te wachten, een ommetje te maken, of later weer terug te
 • Ruiters wordt verzocht zich niet langer dan noodzakelijk op het terrein te begeven; Dit betekent dat we een tijdslot zullen aanhouden van 10 minuten voor aanvang van de les en 10 minuten na de
 • Bezoekers van buitenaf zijn op het terrein tot nader order niet
 • Wij raden de manege ruiters aan om met handschoenen te
 • We verzoeken ruiters met klachten zoals hoest en- of koorts niet te
 • Buiten de lestijden om is de manege uitsluitend geopend voor pension- en lease klanten. Vaste verzorgers dienen contact op te nemen met Helen de Does over het betreden van het
 • In het kader van het paardenwelzijn zullen wij de eerste periode de intensiteit van de lessen langzaam opbouwen om lichamelijke klachten van de paarden en pony’s te voorkomen na deze lange periode van minimale
 • De lessen zullen hervat worden op de reguliere

Met deze maatregelen proberen wij als hippische sector langzaam aan de draad weer op te pakken aangezien bedrijven met grote aantallen paarden en pony’s enorme problemen krijgen indien wij genoodzaakt worden om te sluiten.

Natuurlijk begrijpen wij dat het voor u als ouder/verzorger veel vraagt om uw kind over te dragen aan de verantwoording van onze medewerkers. Helaas zijn wij gedwongen deze regels te implementeren als wij de lessen weer willen hervatten.

We rekenen op uw begrip en medewerking en hopen dat deze maatregelen snel overbodig zullen zijn zodat wij weer volop kunnen genieten van onze hobby. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 19 mei, hierna hopen wij langzaam uit te breiden met lessen voor manege ruiters boven de 18 jaar, afwachtend op de nieuwe maatregelen vanuit de regering en de KNHS/FNRS.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons mailadres manegeschanswijk@outlook.com

Met vriendelijke groet, Team Schanswijk Helen de Does* Deze besluiten zijn op basis van verstrekte informatie vanuit de FNRS en kunnen altijd nog aangepast worden indien zich nieuwe richtlijnen voordoen vanuit de FNRS.

Print Friendly, PDF & Email

Aanpassing van de website

Onlangs is de website op diverse pagina,s aangepast.

We hebben hem overzichtelijker gemaakt en om de website een mooiere uitstraling te geven een aantal nieuwe foto,s gebruikt.

Indien er, in het kader van de wet privacybescherming, bezwaren zijn van de personen die op een van deze foto,s staat zullen wij, in overleg met de betreffende persoon de foto van de website verwijderen.

Zie voor deze bepalingen de disclaimerh

Jan Poots website beheerder.Print Friendly, PDF & Email

FNRS lidmaatschap

AAN ALLE LEDEN VAN Ruiter en Pony club-V.O.F J&B “Schanswijk”

Beste leden en aankomende leden.

logo FNRS

Ruiter en Pony club-V.O.F J&B “Schanswijk”

 is aangesloten bij de Federatie voor Nederlandse Ruitersportcentra, de FNRS. Ieder lid en aankomend lid wordt automatisch van FNRS.

Wat houdt dat in  in voor onze leden:

 1. Ieder lid van Ruiter en Pony club “Schanswijk” wordt tevens lid van de FNRS;
 1. Ieder lid ontvangt een FNRS Ruiterpaspoort, waarin zijn of haar vaardigheden    (dressuur, springen, buiten rijden, etc.) worden bijgehouden;
 1. Met dit ruiterpaspoort wordt ieder lid ook automatisch lid van de KNHS  (Koninklijke   Nederlandse Hippische Sportfederatie,  www.knhs.nl  );
 1. Ieder lid ontvangt ieder kwartaal gratis het magazine “Paard en leven”;
 2. Ieder lid kan deelnemen aan alle FNRS Ruiteropleidingen en FNRS Proeven (de welbekende F-proefjes). Zo kun je je blijven ontwikkelen als ruiter. In het ruiterpaspoort worden die ontwikkelen bijgehouden.

Ondanks deze voordelen blijft de prijs voor het lidmaatschap dezelfde, namelijk € 20,00 per kalenderjaar, te voldoen vóór 1 maart van het betreffende kalenderjaar.

 Wat zijn de praktische gevolgen van dit lidmaatschap:

 1. Ieder lid dient een les overeenkomst in te vullen, deze les overeenkomst ligt klaar in de kantine;
 1. Wij werken met een kwartaalkaart*. Dit betekent dat de lessen voor een kwartaal (3 kalendermaanden) worden afgenomen en maandelijks een bedrag van €49,00 (pony les) / € 57,00 (paarden les) wordt betaald. zie tarieven
 1. Het systeem van losse lessen blijft naast de kwartaalkaart bestaan. Een losse pony les kost € 17,50 een losse paarden les kost €20,00.
 1.         Privé lessen €20.00.
 2.         Vrij rijden zondag €09.00

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, kijk dan op  www.fnrs.nl of raadpleeg een van onze medewerkers.

 Met vriendelijk groet,

 Jan Jellema en Brigitte de Beijer.Print Friendly, PDF & Email