Belangrijke mededeling betreffende het Corona virus

Belangrijke mededeling betreffende het Corona virus.

Beste ouders/verzorgers/ruiters van manege “Schanswijk”

Ten eerste adviseren wij een ieder de door de overheid aangekondigde maatregelen op te volgen.

Na langdurig beraad in samenwerking met de FNRS en collega bedrijven zijn wij tot de keuze gekomen om alle lessen tot in ieder geval 6 april stop te zetten. Ook zal onze kantine , net als andere horeca-gelegenheden tot 6 april gesloten blijven.

Natuurlijk gaat de verzorging van de paarden en de pony’s onverhinderd door en ook zal het terrein opengesteld blijven voor paarden eigenaren en Leas klanten.

Wel verzoeken wij u om u aan de volgende maatregelen te houden.

 • Wij verzoeken u zich niet langer dan noodzakelijk op het terrein te begeven.

 • Bezoekers van buitenaf zijn op het terrein tot nader order niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u niet in groepjes bijeen te komen.
 • Wij raden een ieder aan die in het bezit is van ruiterhandschoenen, deze te dragen om fysiek contact met de omgeving te beperken.
 • We verzoeken klanten met verkoudheidsklachten thuis te blijven tot u hersteld ben.
 • Vaste verzorgers dienen contact op te nemen met Jan Jellema of Helen de Does over het betreden van het terrein.
 • Wij verzoeken u de hygiënemaatregelen vanuit het RIVM op te volgen.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en hopen dat deze maatregelen snel overbodig zullen zijn zodat wij weer volop kunnen genieten van onze hobby.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u via ons mailadres, manegeschanswijk@outlook.com contact opnemen.

Team “Schanswijk” Helen de Does

* Deze besluiten zijn op basis van verstrekte informatie vanuit de FNRS en kunnen aangepast worden indien zich nieuwe richtlijnen voordoen vanuit de FNRS

Print Friendly, PDF & Email

Aanpassing van de website

Onlangs is de website op diverse pagina,s aangepast.

We hebben hem overzichtelijker gemaakt en om de website een mooiere uitstraling te geven een aantal nieuwe foto,s gebruikt.

Indien er, in het kader van de wet privacybescherming, bezwaren zijn van de personen die op een van deze foto,s staat zullen wij, in overleg met de betreffende persoon de foto van de website verwijderen.

Zie voor deze bepalingen de disclaimerh

Jan Poots website beheerder.Print Friendly, PDF & Email

FNRS lidmaatschap

AAN ALLE LEDEN VAN Ruiter en Pony club-V.O.F J&B “Schanswijk”

Beste leden en aankomende leden.

logo FNRS

Ruiter en Pony club-V.O.F J&B “Schanswijk”

 is aangesloten bij de Federatie voor Nederlandse Ruitersportcentra, de FNRS. Ieder lid en aankomend lid wordt automatisch van FNRS.

Wat houdt dat in  in voor onze leden:

 1. Ieder lid van Ruiter en Pony club “Schanswijk” wordt tevens lid van de FNRS;
 1. Ieder lid ontvangt een FNRS Ruiterpaspoort, waarin zijn of haar vaardigheden    (dressuur, springen, buiten rijden, etc.) worden bijgehouden;
 1. Met dit ruiterpaspoort wordt ieder lid ook automatisch lid van de KNHS  (Koninklijke   Nederlandse Hippische Sportfederatie,  www.knhs.nl  );
 1. Ieder lid ontvangt ieder kwartaal gratis het magazine “Paard en leven”;
 2. Ieder lid kan deelnemen aan alle FNRS Ruiteropleidingen en FNRS Proeven (de welbekende F-proefjes). Zo kun je je blijven ontwikkelen als ruiter. In het ruiterpaspoort worden die ontwikkelen bijgehouden.

Ondanks deze voordelen blijft de prijs voor het lidmaatschap dezelfde, namelijk € 20,00 per kalenderjaar, te voldoen vóór 1 maart van het betreffende kalenderjaar.

 Wat zijn de praktische gevolgen van dit lidmaatschap:

 1. Ieder lid dient een les overeenkomst in te vullen, deze les overeenkomst ligt klaar in de kantine;
 1. Wij werken met een kwartaalkaart*. Dit betekent dat de lessen voor een kwartaal (3 kalendermaanden) worden afgenomen en maandelijks een bedrag van €49,00 (pony les) / € 57,00 (paarden les) wordt betaald. zie tarieven
 1. Het systeem van losse lessen blijft naast de kwartaalkaart bestaan. Een losse pony les kost € 17,50 een losse paarden les kost €20,00.
 1.         Privé lessen €20.00.
 2.         Vrij rijden zondag €09.00

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, kijk dan op  www.fnrs.nl of raadpleeg een van onze medewerkers.

 Met vriendelijk groet,

 Jan Jellema en Brigitte de Beijer.Print Friendly, PDF & Email